Huisdieren

Vorige maand kwam de postbode aan de deur met een pakketje. Nadat ik het had geopend bleek het een boek te zijn met als titel Huisdieren. Een tijd terug al kreeg ik een mail van een van de schrijvers van het boek. Hij was bezig bezig materiaal te verzamelen voor het hoofdstuk over duiven en was zo op mijn website terecht gekomen. Hij vroeg of hij een foto van een van mijn dieren mocht gebruiken. Dat was uiteraard geen enkel probleem, ik vond het zelfs een hele eer. De afspraak was snel gemaakt en ik kreeg de toezegging dat mijn naam zou worden genoemd en dat ik te zijner tijd een exemplaar van het boek zou krijgen. Welnu aan deze afspraak heeft men zich keurig gehouden.

HuisdierenHet blijkt een zeer lezenswaardig boek te zijn, maar liefst 327 pagina’s dik. Waarom houden wij huisdieren? Hoe is het ons duizenden jaren geleden gelukt om wilde diersoorten te onderwerpen? En hoe wist de moderne mens deze gedomesticeerde soorten door selecteren en fokken te veranderen en soms tot in het extreme te vervolmaken? Welke diersoorten heeft de mens succesvol kunnen domesticeren en met welke doelen? Wilden we de evolutie overtreffen?
In het boek wordt niet alleen aandacht besteed aan gezelschapsdieren, maar ook aan hobbydieren, recreatiedieren en landbouwhuisdieren. Recente ontwikkelingen als klonering, xenotransplantatie en genetische modificatie van dieren komen ook aan de orde, evenals het welzijn van dieren in de moderne veehouderij en fokkerij.
Alle door de mens gedomesticeerde diersoorten worden beschreven: hoe zien het dier en zijn wilde stamvorm eruit, wanneer en waar is het gedomesticeerd? Waarvoor werd en wordt het door de mens gebruikt en welke rol speelt het dier in de cultuurgeschiedenis van verschillende volkeren? In het bijzonder de rol van Nederland.

DSC01798De oorsprong van onze duiven is wel vrij algemeen bekend. Toch geeft dit boek nog weer enkele interessante weetjes.  Ook wordt ingegaan op de kritische periode voor de duiven in Nederland toen in de 2e Wereldoorlog alle duiven moesten worden afgemaakt. Alleen een kleine selectie mocht in het Centraal Sierduivenpark van de heer C.A.M. Spruijt in Gouda worden ondergebracht. Ook waren er verschillende duivenliefhebbers die clandestien enkele dieren lieten onderduiken. Zo ook de heer Henk Moezelaar, oprichter van de oud-Hollandse meeuwclub, van wie nog het verhaal is opgenomen van een geelzilver doffer en een blauwzilver duivin die gewikkeld in een krant in de binnenzak naar een onderduikadres werden vervoerd.

DSC01799Als illustratie bij dat verhaal een foto van mijn oude duivin die in 2012 Provinciaal Kampioen van Friesland werd. Ook wordt in het boek uitgebreid aandacht besteed aan de postduivensport en de rol die postduiven in de geschiedenis hebben gespeeld bij het overbrengen van belangrijke berichten.
Wat mij betreft is dit boek een echte aanrader!